ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Μοριοδοτούμενα Εξ αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή

ΈΜΦΑΣΗ στα: Θεωρητικό πλαίσιο, Εργαλεία Διάγνωσης, Εργαλεία Παρέμβασης, Διατροφή, Τοξίνες, Νευροδιαβιβαστές, Ορμόνες, ICT tools, Robots, ZAC Browser, "Kahoot", Serious games, ΛΑΜΔΑ, Επιτελώ, Κοινωνικές ιστορίες, Το Δελφίνι, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ, The Transporters, M-CHAT, Arcademic Skill Builders, GCompris, Sebran, Tux Paint, Cmap, Evernote, wordwall, liveworksheets, learningapps, 2+2 mathforkids, Αερόστατο Παιδικό Ιχνογράφημα, Τεστ-Α κ.α.

Από το  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τα Σεμινάρια διεξάγονται από έμπειρους καθηγητές Πληροφορικής & Ειδικής Αγωγής
(Υποψήφιους Διδάκτορες, Σχολικούς Συμβούλους, Πανεπιστημιακούς Καθηγητές)                                            

Αυτισμός, ΔΕΠΥ: Ψηφιακά Εργαλεία, Ρομποτική, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διατροφή, Βιταμίνες
(κάντε κλικ εδώ για αναλυτική περιγραφή).
Έναρξη: 03/10/2022 
Λήξη: 21/05/2023
Διάρκεια: 7 μήνες 19 ημέρες
Κόστος: 300 ευρώ, (3 δόσεις χ 100€, αν δεν ανήκετε σε κάποια εκπτωτική κατηγορία)
Φόρτος εργασίας: 420 ώρες
ECVET: 21 
Μοριοδοτούμενο: Βεβαίωση Σπουδών από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου * Δείτε λεπτομέρειες στο τέλος της σελίδας 
Εκπτωτικές κατηγορίες: 
240€  (20% έκπτωση,3 χ 80€) σε άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές, εργαζόμενους στον εκπαιδευτικό τομέα, AMEA
225€  (25% έκπτωση) σε προκαταβολή του ποσού
210€  (30% έκπτωση) σε συμμετοχή & ΣΤΑ 2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΑΙ προκαταβολή του συνολικού ποσού, (210€ * 2 = 420€)
Οι εκπτώσεις δε λειτουργούν αθροιστικά

** Κάντε εδώ Κλικ για να κρατήσετε θέση - ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ **
 
Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Ψηφιακές Τεχνολογίες, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Διατροφή, Βιταμίνες
(κάντε κλικ εδώ για αναλυτική περιγραφή).
Έναρξη: 03/10/2022 
Λήξη: 21/05/2023
Διάρκεια: 7 μήνες 19 ημέρες
Κόστος: 300 ευρώ, (3 δόσεις χ 100€, αν δεν ανήκετε σε κάποια εκπτωτική κατηγορία)
Φόρτος εργασίας: 360 ώρες
ECVET: 18
Μοριοδοτούμενο: Βεβαίωση Σπουδών από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου * Δείτε λεπτομέρειες στο τέλος της σελίδας 
Εκπτωτικές κατηγορίες: 
240€  (20% έκπτωση,3 χ 80€) σε άνεργους, πολύτεκνους, φοιτητές, εργαζόμενους στον εκπαιδευτικό τομέα, AMEA
225€  (25% έκπτωση) σε προκαταβολή του ποσού
210€  (30% έκπτωση) σε συμμετοχή & ΣΤΑ 2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΑΙ προκαταβολή του συνολικού ποσού, (210€ * 2 = 420€)
Οι εκπτώσεις δε λειτουργούν αθροιστικά


** Κάντε εδώ Κλικ για Να κρατήσετε θέση - ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ** 

  
  

*Κατηγορίες μοριοδότησης βάσει νομοθεσίας.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547/2018 ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018
Μοριοδότηση στελεχών (Διευθυντές, Προϊστάμενοι, Συντονιστές)
δ)Επιμόρφωση: 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα
ββ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή / και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες.
4589/2019 – ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019
Πρόσληψη εκπαιδευτικών
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019
Πρόσληψη αναπληρωτών
Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.
Δύο (2) μονάδες
ΥΑ 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018)
Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Η επιμόρφωση αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα
βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής: μισή (0,50) μονάδα

Σύμφωνα με το Νέο Νόμο, μοριοδοτούνται μέχρι και 2 Σεμινάρια ταυτόχρονα (και παίρνει από 1 Μόριο το κάθε Σεμινάριο).
Παρακολουθώντας και τα 2 Σεμινάρια μας, παίρνετε κατευθείαν 2 μόρια για τους Πίνακες διορισμού.